Scoala Gimnaziala Alexandru Ioan Cuza - Câmpina - Oficial
Scoala Gimnaziala Sanatoriala Voila

Şcoala generală de pe lângă Spitalul orăşenesc de psihiatrie Voila – Câmpina” a fost înfiinţată in 1973), ca unitate şcolară aflată în subordinea Ministerului Învăţământului şi Ştiinţei. Încă de la înfiinţare, unitatea şcolară a funcţionat atât cu ciclul primar, cât şi cu ciclul gimnazial, cu copii proveniţi din toate judeţele ţării. Activitatea şcolii sanatoriale era organizată, ca şi astăzi, pe linie medicală cu personal asigurat de Spitalul de Psihiatrie Voila – Câmpina, şi pe linie de învăţământ cu personal didactic numit de Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova, fiind singulară la nivel naţional si apreciată drept „unitate şcolară unicat pe ţară, cu caracter republican”, în condiţiile geoclimatice favorabile tratării bolilor psihice.

cuza

Începând cu anul 1990, titulatura unităţii şcolare este „Şcoala de pe lângă Spitalul de psihiatrie Voila – Câmpina”, iar din anul 2011, institutia se numeste "Şcoala Gimnazială Sanatorială Voila", şi funcţionează ca unitate arondată Şcolii Gimnaziale „Alexandru Ioan Cuza” din Municipiul Câmpina

cuza

Anual, aproximativ 100 de elevi, proveniţi din toate zonele ţării, frecventează cursurile Şcolii Gimnaziale Sanatoriale Voila, ca urmare a recomandării medicului curant. În acest context, şcoala noastră oferă educabililor aflaţi în imposibilitatea frecventării şcolilor de masă şansa de a atinge un nivel de educaţie corespunzător particularităţilor individuale, premisă a unei bune integrări sociale şi profesionale.

cuza

Date de contact:
Scoala Gimnaziala Sanatoriala Voila
CÂMPINA jud. PRAHOVA cod 105600
Str. Voila nr. 114


© Copyright Scoala A.I.Cuza 2017